rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Program Mecenas sportu

W Skarżysku-Kamiennej rusza Program “Mecenas sportu”. Jego celem jest wspieranie sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Skarżyska–Kamiennej i powiatu skarżyskiego poprzez zorganizowanie indywidualnego sponsoringu dla wybranych młodych sportowców oraz promocją lokalnych mecenasów sportu.

Program powstał w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta z inicjatywy radnego Rady Miasta Bogusława Cioka oraz pana Leszka Wojteczka, który zadeklarował się być pierwszym mecenasem sportu. Patronat nad programem objęli – Prezydent Miasta Roman Wojcieszek oraz Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - Andrzej Bętkowski.

Patroni zadeklarowali promowanie Programu i podejmowanie wszelkich działań mających na celu pozyskiwanie nowych osób do grona mecenasów sportu.

- Osoby zainteresowane wspieraniem rozwoju dzieci i młodzieży – mecenasi sportu – mają umożliwiać poprzez finansowanie i wsparcie rzeczowe udział określonym dzieciom w różnych formach aktywności sportowej – powiedizał Krzysztof Myszka, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu. - Mecenasi określają jakie dzieci mogą być przez nich sponsorowane, w zakresie jakiej dyscypliny sportowej i jaką wielkość środków mecenas chce przeznaczyć na swoje działania. Mecenasi mogą też wskazywać personalnie młodych sportowców, których chcą wspierać.
Koordynatorem Programu jest Wydział Oświaty Urzędu Miasta Skarżyska -Kamiennej.

Adresaci programu:
- dzieci i młodzież uzdolniona sportowo z rodzin o trudnej sytuacji materialnej
- dzieci i młodzież niepełnosprawna dla których sport jest najlepszą formą rehabilitacji
- uzdolnione sportowo dzieci i młodzież niepełnosprawna.

Forma realizacji programu:
Pracownicy Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta zbierają informacje od potencjalnych mecenasów o chęci uczestnictwa w programie i deklarowanej formie sponsorowania młodych sportowców. Po uzgodnieniu adresata i formy sponsoringu nad określonym dzieckiem lub dziećmi spisywany jest kontrakt pomiędzy opiekunami dziecka lub dzieci, instytucją organizującą określone formy aktywności sportowej oraz mecenasem. Wydział Oświaty przygotowuje dokumenty i uczestniczy we wszystkich uzgodnieniach. Kontrakt precyzuje wszelkie kwestie merytoryczne i finansowe. Zasadą jest, że środki finansowe nie przechodzą przez konto Urzędu Miasta, tzn. mecenas indywidualnie opłaca konkretne zajęcia sportowe swojemu lub swoim podopiecznym. Urząd Miasta nadzoruje realizację Programu.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.