Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Sesja miejska

12 kwietnia o godz. 14.00 w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbędzie się Sesja Rady Miasta.

W porządku obrad znajdzie się pięć projektów uchwał. Dotyczyć one będą wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2007 r, wprowadzenia zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2007 r., działania Rady Miasta w zakresie oświadczeń lustracyjnych. Najważniejszymi punktami tej sesji będzie odwołanie skarbnika i powołanie nowego. Obecna skarbnik miasta Lidia Polewany odchodzi na emeryturę. Kandydatem prezydenta na to stanowisko jest Magdalena Grzmil.

Pani Magdalena Grzmil jest rodowitą skarżyszczanką. W 1981 r. ukończyła studia dzienne magisterskie w Szkole Głównej Planowania i Statystyki uzyskując tytuł magistra ekonomii w zakresie finansów. Jako stypendystka Zakładu Energetycznego w Skarżysku podjęła tam pracę i do 1990 r. Kierowała komórką rachuby płac. Potem pracowała w Urzędzie Skarbowym w Skarżysku-Kamiennej, gdzie od maja 1991 r. objęła stanowisko głównej księgowej, którą to funkcję sprawowała do 1999 r., kiedy Uchwałą Rady została powołana na stanowisko skarbnika powiatu skarżyskiego. Od stycznia 2004 r., po wygraniu konkursu, objęła stanowisko głównej księgowej w nowotworzonym Urzędzie Skarbowym w Rykach, gdzie pracowała do chwili obecnej. Ma ona długoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania finansami publicznymi, jak również funkcjonowania prawa podatkowego. W czasie pracy zawodowej odbyła wiele specjalistycznych szkoleń z zakresu finansów i dziedzin pokrewnych. W 2002 r. została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.