Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Zmiany w urzędzie

 Od 1 marca w skarżyskim magistracie nastąpiła zmiana schematu i regulaminu Urzędu Miasta. Zmiany te są spowodowane chęcią poprawy funkcjonowania Urzędu w aspekcie obsługi mieszkańców oraz nadania właściwej rangi strategii rozwoju miasta poprzez stworzenie nowego wydziału projektów i inwestycji miejskich.

- Chcieliśmy wzmocnić nasze działania w sferze ochrony środowiska i tworzenia projektów unijnych. Stąd zlikwidowany został wydział promocji i rozwoju miasta, a powstał wydział projektów i inwestycji miejskich – mówi Roman Wojcieszek, prezydent Skarżyska-Kamiennej. - Stworzony został również wydział zdrowia i polityki społecznej. Na naczelników tych dwóch wydziałów wkrótce zostanie ogłoszony nabór.

Prezydent podjął również decyzję, aby mieć tylko jednego zastępcę – Zdzisława Kobierskiego. Andrzej Bętkowski, proponowany wcześniej na drugiego zastępcę ostatecznie zdecydował się zostać w Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

- Będę wspierał prezydenta Wojcieszka pracując w Sejmiku. Zawsze będzie mógł liczyć na moje poparcie - powiedział Andrzej Bętkowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

- Na razie jest wakat na drugiego zastępcę. W związku z tym, że nie wiadomo, czy będą ponowne wybory. Uznałem, że tak będzie najlepiej. Z tego tytułu gmina poczyniła już oszczędności. Pracą z tego zakresu podzieliłem się ze swoim zastępcą i sekretarzem – dodał prezydent Wojcieszek.

W tej chwili wypowiedzenie otrzymał jedynie kierownik Biura Rady Miasta Andrzej Ciesek, w związku z tym, że powstało Biuro samorządowe, podległe bezpośrednio sekretarzowi. Podobnie sytuacja się ma z kierownikiem referatu administracyjno-gospodarczego. Stanowisko kierownika nie jest przewidziane w schemacie organizacyjnym.

Obecnie w skarżyskim magistracie jest zatrudnionych 141 osób.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.