Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Dostali szansę

 165 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu gminy Skarżysko-Kamienna zostanie skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych. Bezrobotni będą mieli zatrudnienie od 1 lutego do 31 grudnia 2007 r.

Prace będą wykonywane w jednostkach gminnych tj. Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji, w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach publicznych. Dyrektor skarżyskiego MOPS-u Bożena Bętkowska wytypował 398 osób, z których gmina wybrała 165.

- Za jedną godzinę osoba taka otrzyma 6 zł do ręki, z czego 60 % pokrywa powiat, a 40 – gmina - mówi Teresa Smulczyńska, naczelnik wydziału organizacyjnego skarżyskiego UM.- Co roku gmina sporządza roczny plan potrzeb w zakresie tych prac. Natomiast starosta zawiera z gminą porozumienie na podstawie, którego sporządza się listę bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Zadaniem gminy jest prowadzenie ewidencji tych prac i szkolenie BHP.

Prace społecznie użyteczne będą się odbywać się w wymiarze do 10 godzin tygodniowo. W Skarżysku każda z tych osób pracować będzie dwa razy w tygodniu. Całkowity koszt gminy z racji zlecenia tych prac wyniesie 7.920 zł.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.