Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Konkurs ofert

Herb-1 [].jpgPrezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Roman Wojcieszek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych gminy w zakresie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień, kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Wnioski na realizację zadania należy składać w zaklejonych kopertach opatrzonych pieczęcią organizacji, oznaczonych napisem: „Oferta na realizację zadania własnego Gminy pn.: (tytuł zadania) osobiście, za potwierdzeniem odbioru w biurze podawczym w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2011 r. do godziny 17.00.

 

 

 

Zarządzenie  

 

 

Załącznik do zarządzenia 

 

 

Wzór oferty

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.