Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Pod czujnym okiem

 Dziś tj, 28 lutego o godz. 14.00 w Powiatowej Komendzie Policji w Skarżysku-Kamiennej zostanie uroczyście przekazany system monitoringu wizyjnego. Dwuletnia inwestycja dobiegła końca.

Inwestycja została zaplanowana jako zadanie dwuetapowe. W 2005 r. kosztem 232 tys. zł. opracowana została dokumentacja wykonawcza i wybudowano Centrum Dozoru Monitoringu, do którego podłączone zostało pięć kamer. W 2006 r. przystąpiono do rozbudowy systemu do 16 kamer zakładając, że II etap inwestycji będzie finansowany z budżetu miasta oraz wsparciu przedsiębiorców, instytucji ubezpieczeniowych i banków. I tak też się stało. W ramach sponsoringu, po dwa zestawy kamerowe, przekazały ZEORK S.A. i Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Lublinie, który dodatkowo zainstalował w hali Dworca PKP – dwie kamery, również włączone do miejskiego systemu. Ponadto PZU S.A. Inspektorat w Ostrowcu Świętokrzyskim przekazał kwotę 10.000 zł., a Bank Spółdzielczy w Suchedniowie – 15.000 zł. Gmina Skarżysko-Kamienna na drugi etap przeznaczyła kwotę 220 tys. zł. Obecnie System Monitoringu Wizyjnego Miasta składa się z Centrum Monitoringu mieszczącego się w siedzibie Komendy Powiatowej Policji oraz 16 kamer zainstalowanych w różnych częściach miasta. Łączna wartość inwestycji wyniosła około 560 tys. zł. Ponadto w budżecie miasta na 2007 r. Gmina Skarżysko-Kamienna przeznaczyła kwotę 70.000 zł na zakup macierzy dyskowej w celu zwiększenia pojemności dysków twardych, co pozwoli archiwizować zapisy o zdarzeniach i przestępstwach do 30 dni. Monitoring obsługują cztery osoby zatrudnione przez Urząd Miasta w ramach programu “50+”.

Podczas uroczystości prezydent Roman Wojcieszek podziękuje sponsorom, którzy rzeczowe i finansowe wsparli inicjatywę gminy.

Serdecznie dziękujemy:

pani Agnieszce Fąfara-Markiewicz, Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Suchedniowie

pani Mariannie Jankiewicz, dyrektorowi Oddziału Skarżysko-Kamienna Banku Spółdzielczego w Suchedniowie

pani Annie Kmiecik, dyrektorowi Inspektoratu PZU w Ostrowcu Świętokrzyskim

panu Włodzimierzowi Mazurkowi, Prezesowi Zarządu, Dyrektorowi Naczelnemu ZEORK S.A.

panu Dariuszowi Zduńczykowi, dyrektorowi Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Lublinie

Osobne podziękowania należą się osobom, które zapewniły sprawną realizację naszej inwestycji t.j.

panu Grzegorzowi Kwiatkowskiemu, dyrektorowi oddziału Regionalnego Infrastruktury Poczty Polskiej w Kielcach

pani Beacie Lefek, naczelnikowi Rejonowego Urzędu Pocztowego nr 2 w Skarżysku-Kamiennej

panom Zenonowi Chojnie, dyrektorowi Rejonowego Zakładu Energetycznego Skarżysko i jego zastępcy Lechowi Kobierskiemu

panu Krzysztofowi Pióro, dyrektorowi Zakładu Linii Kolejowych PKP w Skarżysku-Kamiennej

panu Janowi Raczyńskiemu, zarządcy Rejonu Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. W Skarżysku-Kamiennej

panom Jerzemu Chabockiemu, dyrektorowi naczelnemu firmy Forestel i jego zastępcy Tadeuszowi Wasilewskiemu – wykonawcom

Szczególne podziękowanie należą się wiceprezydentowi Zdzisławowi Kobierskiemu, który świadczył nieodpłatnie usługi doradcze w zakresie przedsięwzięcia, sporządził część techniczną w specyfikacji przetargowej, służył profesjonalną wiedzą w trakcie procesu przetargowego, sprawował nadzór nad wykonywaniem inwestycji i uczestniczył w odbiorze prac.

Monitoring stanowi kolejny krok w walce z przestępczością, a sami mieszkańcy Skarżyska mają szansę czuć się bezpieczniej “pod jego okiem”. Według ogólnopolskich statystyk podobne przedsięwzięcia obniżają ilość zjawisk przestępczych nawet do kilkudziesięciu procent w skali roku.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.