Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Nie ma chętnych

 Po raz kolejny został ogłoszony nabór na wolne stanowiska radcy prawnego w skarżyskim magistracie. Poprzedni nabór nie przyniósł rozstrzygnięcia.

Sośród pięciu ofert, jakie wpłynęły w związku z ogłoszeniem naboru na stanowisko radcy prawnego tylko dwie oferty spełniały wymagania określone w ogłoszeniu o naborze tj. oferta Aleksandry Stefańskiej oraz Anny Fonfara.

- Pani Anna Fonfara w ramach zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy nie deklarowała wykonywania pracy w siedzibie Urzędu przez cztery dni w tygodniu. Z uwagi na brak możliwości dokonania wyboru kandydata zdecydowano o ogłoszeniu kolejnego naboru na w/w stanowisko pracy – powiedział Roman Wojcieszek, prezydent.

Na oferty wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami i dokumentami (ich wykaz znajduje się na www.bip.skarzysko.pl ) czekamy do 6 marca.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.