Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Zadbają o ład i porządek

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej uregulował już kwestie porządkowe w naszym mieście. Przetargi zostały rozstrzygnięte.

Opróżnianiem koszy miejskich zlokalizowanych na terenie Skarżyska-Kamiennej (375 sztuk) w 2007 r zajmie się kielecka firma MAKPOL. Miesięcznie wykonuje tą usługę za kwotę 8.025, 00 zł (brutto). W ubiegłym roku opróżnianiem koszy zajmowała się skarżyska firma SIGMA. W tym roku podjęła się ona tylko montażu ławek i koszy na śmieci zakupionych przez skarżyski Urząd Miasta.

Urząd Miasta podpisał już umowy na świadczenie innych usług. I tak. Przycinką drzew z uformowaniem ich koron zajmie się Pracownia Architektury Krajobrazu EDEN ze Skarżyska-Kamiennej. Jest to firma sprawdzona. W ubiegłym roku też świadczyła takie usługi. W tym roku gmina zapłaci im 17,55 zł (brutto) za jedną sztukę drzewa. Natomiast wycinką drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi imienia wraz z ich wywozem i utylizacją będzie się zajmowała, podobnie jak w ubiegłym roku, skarżyska firma TRANS. Za miniony rok gmina zapłaciła im ponad 18.000 złotych (brutto).

Uregulowana została ponadto sprawa sprzątania w rejonie targowiska miejskiego przy ulicy Rynek. W tym roku sprzątaniem zajmie się firma EXPOL-BIS, natomiast likwidacją dzikich wysypisk śmieci, po raz kolejny, Miejskie Usługi Komunalne.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.