Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Jeden się wyłamał

 Prezydent Roman Wojcieszek podpisał umowę z ośmioma podmiotami działającymi na terenie Skarżyska na wykonanie prac związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych lub innego miejscowego zagrożenia.

Co roku gmina jest zobowiązana do podpisywania tego rodzaju umów. Podobnie i w tym roku zwróciła się z prośbą do tych firm, które posiadają maszyny i urządzenia transportowe o podpisanie tego typu umowy.

- Wysłaliśmy dziewięć pism, ale tylko osiem firm zgodziło się na podpisanie umów z gminą - potwierdził Zdzisław Kobierski, zastępca prezydenta. - Właściciel firmy Drogmas, pan Adam Sławiński odmówił podpisania takiej umowy.

Umowa została podpisana z Miejskimi Usługami Komunalnymi, Miejską Komunikacją Samochodową, Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, Energetyką Cieplną Miasta Skarżyska-Kamiennej, Zarządem Budynków Komunalnych Administrator, Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjno-Handlowym KOP-TRANS, Firmą TRANS i Zakładem Robót Inżynieryjno-Budowlanych “SKAR-BUD”.

- Wszystkim firmom, które podpisały z gminą umową i zgodziły się na pomoc – dziękuję – powiedział Roman Wojcieszek.

Przypominamy, że gmina wypłaca pieniądze za wykonaną usługę, czyli firmy dostają pieniądze jak gmina korzysta z pomocy tych firm.

Podobne porozumienia zostaną podpisane wkrótce z lokalnymi mediami, które w myśl Ustawy o stanie klęski żywiołowej Art. 26 są zobowiązane do nieodpłatnej i niezwłocznej publikacji komunikatów o stanie i usuwanie skutków klęski żywiołowej.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.