Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Sympozjum

Dziś tj. 6 lutego o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbędzie się Sympozjum, na którym zostaną zaprezentowane wybrane działania i przykłady dobrej praktyki z zakresu współpracy środowisk oświatowych i przemysłowo-biznesowych. Jego organizatorem jest Centrum Kształcenia Praktycznego.

Centrum Kształcenia Praktycznego od początku swojego istnienia podejmowało różnorakie działania zmierzające do jak najlepszego przygotowania uczniów, przyszłych absolwentów do wymagań współczesnego rynku pracy. Jako instytucja działająca na styku edukacji zawodowej i przemysłu, sukcesywnie wypracowywała formy integracji partnerów społecznych do tego celu. Centrum jako jedna z pierwszych placówek oświatowych regionu wprowadziło doradztwo edukacyjne i zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, które przyjęło postać Szkolnego Ośrodka Kariery “MOBEL”. W kolejnych działaniach rozszerzyło je na gimnazja powiatu skarżyskiego i powiatów ościennych. Przy wsparciu firmy Lhoist Polska, w roku szkolnym 2005/2006 Centrum wprowadziło dla swoich uczniów motywacyjny system stypendiów. Ponadto powstał autorski program “Wszyscy kształcimy dla wspólnych potrzeb”. Program będzie realizowany przez cały rok 2006/2007. W pierwszym semestrze objętych zostało nim ponad 300 uczniów. Istotnym jego elementem jest angażowanie partnerów społecznych do rozwiązywania problemów oświatowych, w tym pozyskiwanie sponsorów, fundatorów. Ponadto Firma Lhoist Polska wyraziła gotowość ufundowania w bieżącym roku szkolnym, stypendiów motywacyjnych dla najlepszych uczniów Centrum.

W sympozjum udział swój zapowiedzieli przedstawiciele kuratorium oświaty, władz powiatu skarżyskiego i Miasta Skarżyska-Kamiennej, nauczycielskich organizacji związkowych, uczniów, nauczycieli i dyrekcji szkół, główny partner i fundator stypendiów oraz Maria Zuba, posłanka na Sem RP.

Serdecznie zapraszamy.


bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.