Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

ZA prezydentem - przeciw wyborom

12 radnych skarżyskiej Rady Miasta opowiedziało się za odmową stwierdzenia wygaśnięcia mandatu prezydenta Skarżyska. Teraz ruch należy od wojewody, który może stwierdzić nieważność uchwały w trybie nadzoru. Tę decyzję jednak można zaskarżyć do Sądu.

Podczas piątkowej sesji, 26 stycznia w Skarżysku-Kamiennej, większość radnych opowiedziała się przeciw kolejnym wyborom.

Prezydent Wojcieszek przeprosił radnych i mieszkańców Skarżyska za całe zamieszanie. Oto treść jego wystąpienia:

“Na wstępie pragnę gorąco przeprosić Państwa za tę bolesną sytuację, w której z powodu mojego zaniedbania, postawiłem nasze miasto i samorząd. Z pokorą proszę o wybaczenie i przyjęcie moich wyjaśnień dotyczących okoliczności wystąpienia opóźnienia w złożeniu przeze mnie jednego z wymaganych oświadczeń. Obejmując funkcję prezydenta miałem wiedzę, że moim obowiązkiem jest złożenie oświadczeń o stanie majątku, jaki posiadam i działalności gospodarczej mojej żony. Znałem intencję jakie przyświecały wprowadzeniu konieczności poddania się takim procedurom. Uważałem i zawsze będę uważał, że bardzo ważne i potrzebne jest tworzenie ustawowych zapisów, których celem jest eliminowanie groźnych dla standardów życia publicznego praktyk. Praktyk polegających na niejasnych powiązaniach spraw osób sprawiających jakąkolwiek władzę z biznesem. Ale jednocześnie wiedziałem również, że ani ja, ani moja rodzina nie pozostajemy z tymi regulacjami w jakimkolwiek konflikcie. Fakt takiego postrzegania przeze mnie rzeczywistości spowodował to, że po objęciu funkcji Prezydenta Miasta, w pierwszej kolejności zająłem się sprawami, dla których mieszkańcy miasta powierzyli mi ten zaszczytny i odpowiedzialny mandat – realizowaniem zadań gminy. Podjąłem intensywną pracę nad rozwiązywaniem nabrzmiałych problemów miasta, w tym dotyczących gospodarki odpadami, pozyskiwania środków unijnych, budżetu, dostosowania struktury organizacyjnej urzędu do aktualnych potrzeb i sprawniejszego jego funkcjonowania. To były dla mnie priorytety. Uznałem wówczas, iż wymaganą formalność złożenia oświadczeń dopełnią w terminie przewidzianym zapisami ustawy, a w mojej świadomości było to 30dni od daty złożenia ślubowania. Niestety z przykrością stwierdzam, że żaden z urzędników magistratu nie poinformował mnie, iż jedno z oświadczeń należy złożyć wcześniej - w terminie 30 dni, liczonym od daty wyboru. Tak więc swoje oświadczenie majątkowe złożyłem w wymaganym terminie, spóźniłem się natomiast ze złożeniem oświadczenia z działalności gospodarczej małżonki. Oświadczenie to złożyłem zgodnie z prawdą, nie tając nic, nie miałem bowiem żadnego powodu by kogokolwiek oszukać, wprowadzać w błąd czy wreszcie celowo opóźniać..........
.......Nie umniejszam swojej winy. Winy, która według wielu autorytetów prawa polega na jak to określają NIEISTOTNYM UCHYBIENIU PRAWA. Ustawa o samorządzie gminnym przewiduje w przypadku niedotrzymania terminu złożenia któregokolwiek z oświadczeń sankcję finansową, której się już poddałem. Pozostaje problem wyjaśnienia dezinformacji urzędniczej. W tym przypadku, w zgodzie z ustawą o pracownikach samorządowych skierowałem tę sprawę do rozpatrzenia przez rzecznika dyscyplinarnego urzędu – postępowanie jest w toku......”

Jakie były reakcje radnych?
- Wierzę w dobre intencje prezydenta, ale prawo jest prawem. Stwierdzam tendencyjność opinii przedłożonych do projektu uchwały – dotyczy ona tylko jednego stanowiska. Moim zdaniem podjęcie uchwały w takiej postaci stwarza możliwość zakwestionowania decyzji prezydenta i wydłuża drogę całego procesu. Wojewoda jednoznacznie zwrócił się do radnych o podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu prezydenta, a nie odmowy jego stwierdzenia – powiedział Jarosław Tarasiński (Lewica i Demokraci).

- To nie był przypadek, że prezydentem Skarżyska został Roman Wojcieszek. Również przypadek nie może decydować o pozbawieniu funkcji prezydenta. Naszym zadaniem jest ocenienie wyjaśnienia prezydenta. A to czy było to uchybienie czy przestępstwo zajmą się prawnicy. Politycy manipulują prawem, a to sądy powinny stwierdzić, czy prezydent złamał prawo – stwierdził Andrzej Dąbrowski (PIS).

- Kara jest niewspółmierna do winy. Pan prezydent powinien pozostać na swoim stanowisku. Ponieważ został wybrany w wolnych i bezpośrednich wyborach. A wola mieszkańców Skarżyska, jako naszego największego suwerena powinna zostać uszanowana – powiedział Robert Bodo (PIS).

- Nie bójmy się podjąć uchwały o odmowie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Prezydenta Skarżyska. Podejmując taką decyzję nie narazimy naszych mieszkańców na dodatkowe koszty związane z nowymi wyborami. Walka pomiędzy PIS-em a Platformą Obywatelską niech toczy się w Sejmie. Naszej biednej gminy nie stać na gierki Wielkich polityków. Klub radnych “Przymierze” wnioskuje o poparcie odmowy stwierdzenia wygaśnięciu mandatu Prezydenta Romana Wojcieszka – dodał Adolf Walkowiak (SPS).

Dyskusja była długa. Wypowiadała się również zaproszona na sesję mecenas Ewa Kokowska, autorytet prawniczy w świętokrzyskim. Jej zdaniem radni powinni bronić prawa do własnego stanowiska i podjęcia uchwały o odmowie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu prezydenta.
Taką uchwałę też podjęli. 12 radnych było za odmową, 8 wstrzymało się od głosowania (Lewica i Demokraci, Razem), a jeden radny z Platformy Obywatelskiej - Andrzej Kazanowski był przeciwny podjęciu tej uchwały.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.