Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Co z prezydentem?

Głównym tematem obrad będzie podjęcie uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej. Głównym tematem obrad będzie podjęcie uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Skarżyska–Kamiennej wynika z art. 26 ust. 2 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta, z tym jednak, że ustawa ta umożliwia Prezydentowi złożenie wyjaśnień. Wyjaśnienia te mają zasadniczy wpływ na treść podjętej uchwały. W przedmiotowej sprawie zachodzi rozbieżność w obowiązujących przepisach prawnych w zakresie składania oświadczeń majątkowych. Z ustawy o samorządzie gminnym wynika, że złożenie oświadczenia po terminie skutkuje sankcją pieniężną, która w stosunku do Prezydenta została już zastosowana (z wynagrodzenia za okres od 28 grudnia 2006 do 3 stycznia 2007r.) Rozbieżności w przepisach prawnych spowodowały powstanie wątpliwości co do zasadności wygaśnięcia mandatu. Zważyć należy, że w tego rodzaju przypadkach należy uwzględnić sytuację korzystną dla zainteresowanej strony. Opóźnienia w składaniu oświadczeń o działalności gospodarczej małżonków wójtów, burmistrzów, prezydentów miast stały się podstawą zapytań prawnych kierowanych do specjalistów z zakresu prawa samorządowego. Z opinii tych specjalistów wynika, że Rada Miasta powinna podjąć uchwałę o odmowie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu (opinia prawna prof. M. Kuleszy w załączeniu). Stąd też w takiej formie będzie podejmowana uchwała na piątkowej sesji.

Ponadto w porządku obrad znalazł się projekt uchwały dotyczący przyjęcia planów pracy Rady Miasta na 2007 rok.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.