Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Oświadczenie Prezydenta Skarżyska

Grzegorz Banaś, wojewoda świętokrzyski podczas konferencji prasowej w Urzędzie Wojewódzkim ogłosił, że 7 samorządowców z województwa świętokrzyskiego nie złożyło w terminie swoich oświadczeń majątkowych, a 17 osób - oświadczeń majątkowych współmałżonków. Wśród nich znalazł się prezydent Skarżyska- Roman Wojcieszek. Wojewoda zapowiedział, że w tych gminach odbędą się ponowne wybory.

Prezydent Roman Wojcieszek, w związku z tą sytuacją, złożył oświadczenie.
Oto one:

Pragnę zdecydowanie stwierdzić, że swoje oświadczenia majątkowe wraz z załącznikiem dotyczącym charakteru działalności gospodarczej mojej żony, sporządziłem rzetelnie i dostarczyłem Wojewodzie Świętokrzyskiemu w terminie 30 dni od daty złożenia ślubowania.
Szanuję prawo i postępuję zgodnie z prawem.

Byłem poinformowany przez służby organizacyjno-prawne Urzędu Miasta, że terminem obowiązującym jest termin 30 dni od daty złożenia ślubowania.

Moje zaangażowanie w rozwiązywanie nabrzmiałych problemów Miasta, sprawiło, że osobiście nie sprawdziłem ustalonych prawem terminów, a według mojej najlepszej wiedzy, termin wysłania oświadczeń to 30 dni od daty złożenia ślubowania i tego terminu dotrzymałem.
Ponieważ obydwa dokumenty złożyłem w jednym terminie liczonym od dnia ślubowania, informacja o działalności gospodarczej swojej żony, okazała się złożoną po terminie określonym w ustawie.

Konsekwencją tego faktu jest możliwość wygaśnięcia mojego mandatu prezydenta.

Urząd Prezydenta jest dla mnie zwieńczeniem moich wieloletnich prac w samorządzie gminnym, a także szansą na realizację w praktyce moich wizji organizacji tej sfery- szansą dla miasta i jego mieszkańców.

Oddałem się od początku mojego urzędowania intensywnej pracy na rzecz dla tej idei.

Perspektywa wygaśnięcia mojego mandatu jest dla mnie dotkliwym ciosem, bowiem nie dotyczy tylko mnie – uderza w całą gminę.

Jednak niezależnie od tego w jaki sposób nastąpi rozwiązanie tego problemu, pragnę Państwa i wszystkich mieszkańców gminy zapewnić, iż nadal równie intensywnie będę pracował na rzecz gminy.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.