Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Zgodni radni

Na ostatniej sesji Rady Miasta w Skarżysku-Kamiennej w 2006 r. radni jednogłośnie poparli proponowane projekty uchwał.

Jeden z nich dotyczył sprzedaży sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami na Osiedlu Rejów w mieście Skarżysko-Kamienna na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach. Przypomnijmy. Gmina Skarżysko-Kamienna wraz ze Społecznym Komitetem Budowy Gazociągu w Osiedlu Rejów w latach 1999 - 2001 zrealizowała inwestycję pn. „Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami w Osiedlu Rejów”. Koszt inwestycji wyniósł netto 333.480 zł. Inwestycja ta do dnia dzisiejszego była własnością gminy, ponieważ po wejściu w życie ustawy zmieniającej prawo energetyczne Karpacka Spółka Gazownicza uznała przyjęcie inwestycji za nieekonomiczne. Warunkiem przejęcia inwestycji było wykonanie instalacji gazowej przez min. 50% użytkowników. Warunek ten został spełniony i Karpacka Spółka Gazownicza wyszła z propozycją kupna od gminy w/w gazociągu proponując wartość netto 151.200zł. Proponowana wartość gazociągu została ustalona następująco: od kosztu inwestycji odjęto wartość opłaty przyłączeniowej na dzień podpisania umowy przyłączeniowej tj. 161.000 zł. oraz koszt amortyzacji. Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na sprzedaż majątku gminnego wytworzonego podczas realizacji tej inwestycji.

Pozostałe projekty uchwał związane były ze zmianami w budżecie i ustaleniem wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Sprawa dotyczyła przebudowy ulicy Krasińskiego, inwestycji realizowanej przez Starostwo Powiatowe na podstawie porozumienia z gminą Skarżysko-Kamienna. Przekazanie dotacji nastąpi w pierwszym kwartale 2007 roku.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.