Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego

 

      Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy  ul.  Sikorskiego 18,  został wywieszony  wykaz  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 11.09.2020 r., dotyczący nieruchomości gruntowej  położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Sikorskiego. Wykaz ten został opublikowany także na stronach internetowych Urzędu.

Zarządzenie Nr 242/2020 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 11.09.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w załączeniu.