Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Aptecznej

 

Prezydent Miasta Skarżyska - Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, został wywieszony wykaz  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 20.04.2020 r., dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Aptecznej. Wykaz ten został opublikowany także na stronach internetowych Urzędu.

Zarządzenie Nr 85/2020 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w załączeniu.

Załączniki