Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach: Szkolnej, Aptecznej i Prusa

 

      Prezydent Miasta Skarżyska - Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, został wywieszony wykaz  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia  14.02.2020 r., dotyczący nieruchomości gruntowych  położonych w Skarżysku-Kamiennej przy  ulicach: Szkolnej, Aptecznej, Prusa.  Wykaz ten został opublikowany także na stronach internetowych Urzędu.

W załączeniu Zarządzenie Nr 37/2020 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Załączniki