Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. nieruchomości lokalowej niemieszkalnej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 3 Maja 19

 

      Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego nr 18 został wywieszony wykaz nieruchomości z dnia 26 września 2019 r. dotyczący sprzedaży nieruchomości lokalowej niemieszkalnej w formie przetargu ustnego nieograniczonego w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy 3 Maja 19.

 Zarządzenie Nr 266/2019 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego położonego przy ul. 3 Maja 19 w Skarżysku-Kamiennej w załączeniu.