Informacja o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

 

Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna, działając na podstawie art. 97 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb ewidencyjny 0008 Bzinek, oznaczonej jako działka nr 2 o powierzchni 18,6809 ha na arkuszu mapy ewidencji gruntów i budynków nr 57.
              Informacja w załączeniu.

 

Załączniki