Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Asfaltowej

           

            Prezydent Miasta Skarżyska - Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, został wywieszony wykaz  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 21.02.2019 r., dotyczący nieruchomości gruntowej  położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy  Asfaltowej. Wykaz ten został opublikowany także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

            W załączeniu Zarządzenie Nr 52/2019 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.