Prezydent Miasta Skarżyska - Kamiennej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18 wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 26.09.2017 r. dotyczący nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach: Sikorskiego i Rynek.

 

Zarządzenie Nr 281/2017