Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Norwida

 

         Prezydent Miasta Skarżyska-Kamienna informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy  ul.  Sikorskiego 18,  został wywieszony  wykaz  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 22.05.2020 r., dotyczący nieruchomości gruntowej  położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Norwida. Wykaz ten został opublikowany także na stronach internetowych Urzędu.

Zarządzenie Nr 115/2020 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w załączeniu.

Załączniki