Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach: Prusa i Szkolnej

 

        Prezydent Miasta Skarżyska - Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, został wywieszony wykaz  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 11.12.2018 r., dotyczący nieruchomości gruntowych  położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach: Prusa i Szkolnej. Wykaz ten został opublikowany także w Biuletynie Informacji Publicznej.

       W załączeniu Zarządzenie Nr 420/2018 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.