Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach: Młodzawy, Podjazdowej, Langiewicza i Ogólnej

 

        Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, został wywieszony wykaz nieruchomości z dnia 02.06.2020 r. dotyczący nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, usytuowanych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach: Młodzawy, Podjazdowej, Langiewicza i Ogólnej. Wykaz ten został także zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej: www.bip.skarzysko.pl oraz www.um.skarzysko.pl.

Zarządzenie Nr 127/2020 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 02.06.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w załączeniu.

Załączniki