Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Prusa

 

Prezydent Miasta Skarżyska - Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 17.07.2018 r., dotyczący nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Prusa.

 

Zarządzenie Nr 245/2018