Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowych mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców, usytuowanych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej

 

      Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego nr 18 został wywieszony wykaz nieruchomości z dnia 8 października 2019 r. dotyczący sprzedaży nieruchomości lokalowych mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali, usytuowane w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach Aptecznej, Konarskiego, Krasińskiego, Piłsudskiego, Popiełuszki, Pułaskiego, Sikorskiego, Słowackiego.

 

Zarządzenie Nr 276/2019 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 8 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu - w załączeniu.

 

Zarządzenie Nr 276/2019 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 8 października 2019 r.