Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku- Kamiennej przy ul. Sikorskiego nr 18 zostały wywieszone wykazy nieruchomości z dnia 27 lutego 2015 r. dotyczące sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego: lokalu użytkowego usytuowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Jaracza 3 oraz lokali mieszkalnych usytuowanych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach Aptecznej i Norwida.